BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY A ELEKTROINŠTALÁCIE  
 
Prístup pre zamestnancov
Login:
Heslo:  
 


Profil firmy

Spoločnosť K.I.T., spol. s r.o. vznikla v roku 2001 transformáciou fyzickej osoby Komplexné informačné technológie s rokom vzniku 1997. Už v počiatku bolo zameranie pôsobenia na trhu v oblasti slaboprúdových technológií a technickej bezpečnosti. V súčasnosti patríme medzi najväčších dodávateľov slaboprúdových elektrotechnológií v Slovenskej republike. Činnosť spoločnosti K.I.T., spol. s r.o. sa sústreďuje na komplexné služby v oblasti slaboprúdových, bezpečnostných, komunikačných a informačných systémoch, ako je projekcia, inštalácia a servis dodaných technológií. Napredujeme. Dosiahli sme veľa a chceme viac. Preto vznikla spoločnosť K.I.T. Develop, spol. s r.o., ktorej zameraním je operatívny leasing, administratívne práce, stavba a prenájom nehnuteľností.
Ďalšia spoločnosť, K.I.T. Trnava, spol. s r.o. sa zameriava na inteligentné elektroinštalácie budov, meranie a reguláciu, pričom súčasne tvorí technickú podporu pre spol. K.I.T. .
Všetky tri uvedené spoločnosti tvoria konzorcium firiem, ktoré navzájom tvoria silný celok. Čo dodať na záver. Najvhodnejšie snáď niektoré zásady konzorcia spoločností K.I.T.:


  • rastieme rýchlejšie ako naša konkurencia, čo je znakom silnej spoločnosti na trhu,
  • sme tu viac ako desaťročie, čo je prejav stability,
  • dosahujeme maximálnu spokojnosť našich zákazníkov, čo je prejavom napredovania,
  • udržiavame optimálny pomer cena a kvalita dodávaných zariadení, o čom svedčí miesto na trhu,
  • udržiavame firemnú kultúru a preto sa obklopujeme schopnými ľuďmi,
  • takmer polovica našich pracovníkov je vysokoškolsky vzdelaná v technických odboroch, čo nám dáva náskok pred konkurenciou,
  • sme slušní a korektní ku zákazníkom a konkurencii, preto vždy pracujeme férovo.

Ing. František Miksa, PhD.
konateľ K.I.T. spol. s r.o.

  ©2013 K.I.T. spol. s r.o. IT4u s.r.o.