BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY A ELEKTROINŠTALÁCIE  
 
Prístup pre zamestnancov
Login:
Heslo:  
 


VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

METODIK

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01 - výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk
02 - Príloha 1 Príloha 1
03 - Príloha 3 Zmluva o poskytnutí služby Príloha 3
04 - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zverejnené 16.10.2018
Aktualizované 09.11.2018

ZARIADENIE/VYBAVENIE PROJEKTU

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01ZV - Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk
02ZV - Príloha 1 Príloha 1
03ZV - Príloha 2 Kúpna zmluva Príloha 2 Kúpna zmluva
04ZV - Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
08ZV - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zverejnenie 28.11.2018
Aktualizované 11.12.2018

MODULY ŠKOLENIA

SAFETY SYSTÉMY

Abstrakt
- Školenie v oblasti safety systémov, ich výber, nastavenie a praktická prevádzka.
- Bezpečnostné štandardy a súvisiace normy.
- Analýza rizík.
- Klasifikácia safety komponentov.
- Návrh safety systému vychádzajúci z analýzy rizík.
- Praktická implementácia pomocou interaktívnych modelov.

PRIEMYSELNÉ KOMUNIKAČNÉ ZBERNICE A PROTOKOLY

Abstrakt
- Školenie zamerané na spôsoby prenosu dát v priemyselných sieťach.
- Špecifikácia technologických sietí.
- Klasifikácia priemyselných zberníc (IO-Link, ASi, DeviceNet, ProfiNet, ProfiBus, InterBus, CAN.
- Klasifikácia priemyselných protokolov.

NÁVRH PRIEMYSELNÝCH SIETÍ V RÁMCI KONCEPTU INDUSTRY 4.0

Abstrakt
- Školenie zamerané na návrh priemyselných sietí v rámci konceptu Industry 4.0.
- Klasifikácia fyzických a komunikačných topológií.
- Hardvérové a softvérové prostriedky technologických sietí.
- Konfigurácia sieťových prvkov technologických sietí.
- Praktická implementácia.

VYUŽITIE DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV RS PRI ODSTRAŇOVANÍ PORÚCH

Abstrakt
- Školenie zamerané na diagnostiku porúch s využitím softvérových nástrojov.
- Programové štandardy PLC.
- Štruktúra riadiacich SW.
- Orientácia v rámci riadiaceho SW.
- Metodika diagnostiky porúch.
- Implementácia zmien do riadiaceho programu.
- Praktická realizácia.

KOMPLEXNÉ VZDELÁVANIE ÚDRŽBÁROV AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

Abstrakt
- Elektroinštalačné prvky.
- Elektrické prvky automatizovaných systémov.
- Pneumatické prvky automatizovaných systémov.
- Hydraulické prvky automatizovaných systémov.
- Riadiace komponenty automatizovaných systémov.
- Návrh automatizovaných systémov.
- Diagnostika porúch automatizovaných systémov.
- Programovanie PLC.
- Programovanie HMI.
Účastník projektu obdrží štúdijné materiály spolu so zošitom a perom. Po úspešnom ukončení projektu bude absolventovi vystavený certifikát.

PUBLICITA PRIESTOROV ŠKOLENIA

OZNAČENIE BUDOVY

OZNAČENIE ŠKOLIACEJ MIESTNOSTI

 

PROPAGÁCIA ŠKOLIACEJ MIESTNOSTI

 

ŠKOLIACA MIESTNOSŤ

ŠKOLIACA MIESTNOSŤ IM4PLC

 
  ©2013 K.I.T. spol. s r.o. IT4u s.r.o.