BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY A ELEKTROINŠTALÁCIE  
 
Prístup pre zamestnancov
Login:
Heslo:  
 


METODIK

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01 - výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk
02 - Príloha 1 Príloha 1
03 - Príloha 3 Zmluva o poskytnutí služby Príloha 3
04 - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zverejnené 16.10.2018
Aktualizované 09.11.2018

ZARIADENIE/VYBAVENIE PROJEKTU

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01ZV - Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk
02ZV - Príloha 1 Príloha 1
03ZV - Príloha 2 Kúpna zmluva Príloha 2 Kúpna zmluva
04ZV - Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
08ZV - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zverejnenie 28.11.2018
Aktualizované 11.12.2018
  ©2013 K.I.T. spol. s r.o. IT4u s.r.o.